Systém jednotného času JC

Systém jednotného času zobrazuje presný čas a je určený predovšetkým pre inštitúcie, kde je požiadavka na presnú a jednotnú časovú identifikáciu hlavne z hľadiska archivácie. Ďalej je tiež využívaný pre riadenie a synchronizáciu hodín v priestoroch, kde sa združuje väčší počet ľudí. Jednotlivé hodiny rozmiestnené na chodbách objektu v závislosti na type budú zobrazovať čas, dátum a teplotu.

Systém jednotného času obsahuje 2 základné komponenty:

Prijímač GPS slúži k príjmu družicového signálu presného času a riadeniu digitálnych textových hodín. Anténka prijímača potrebuje výhľad na časť oblohy pre spoľahlivé zabezpečenie príjmu signálu.

Digitálne textové alebo analógové ručičkové hodiny slúžia na zobrazovanie času, dátumu resp. teploty

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+