Štrukturované kabelážne systémy ŠKS

Dátové siete predstavujú v súčasnej dobe najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu, obrazu...

Dátové siete v zmysle jednotnej komunikačnej základne pre dáta a hlas (štrukturovaná kabeláž) sa so svojím princípom stavajú na úroveň všetkých ostatných inžinierských sietí, tj. elektrického rozvodu, osvetlenia, rozvodu vody, plynu, kúrenia atď. Budova je vybavená kabelážou plošne, prípojné miesta sú aj tam, kde sa momentálne nevyužívajú. Každá miestnosť je vybavená toľkými prípojkami, koľko ich bude možno v budúcnosti maximálne využiť z pohľadu prípustného počtu pracovníkov či nainštalovanej techniky v mieste pripojenia. Zachovanie tohoto princípu dáva kabeláži potrebnú flexibilitu pri rekonfiguráciach a zmenách.

Systém štrukturovanej kabeláže po prvý raz štandardizovaný americkou normou TIA-EIA 567 je založený na centrálnom hviezdicovom rozvode, štvorpárovými káblami, individuálne spojujúce pracovné miesta komunikačného systému s centrálnym rozvodovým uzlom, kde sú k individuálne zakončeným káblom operatívne pripojované zdroje komunikačných služieb.

Využitie štrukturovaných káblových systémov:

  • Počítačové siete
  • Prenosy dát RS 422,485, a pod.
  • Hlasové služby - telekomunikácie
  • Automatické systémy riadení budov
  • Systémy riadenia výroby
  • Kamerové monitorovacie systémy
  • Bezpečnostné systémy
  • Iné služby

Pre realizáciu LAN sietí ponúkame technológie založené na štandardoch Ethernet 10/100/1000-GBE (metalické aj optické varianty) prípadne WLAN technológií – štandard WiFi (IEEE 802.11) pre bezdrôtové LAN firemné siete.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+