Kamerové monitorovacie systémy KMS

Jednou z najdynamickejšie rozvíjajúcou sa technológiou v oblasti zabezpečenia a monitorovania je technológia kamerových systémov. Nové metódy spracovania a uchovania videosignálu a ich podpora v multimediálnom živote človeka, majú za následok obrovský skok, ktorý toto odvetvie za posledných pár rokov prekonalo. Tento aspekt, ako aj zvýšenie výroby a predaja jednotlivých prvkov pre snímanie a komprimáciu obrazu, má za následok klesajúce ceny výrobkov pre realizáciu kamerových systémov.. V súčasnosti už nie je problémom aj požiadavka diaľkového monitorovania a prístupu ku kamerám z akéhokoľvek miesta na zemeguli prostredníctvom zabezpečeného širokopásmového prenosu cez IP protokol.

Kamerové systémy slúžia na kontrolu a zaznamenávanie deja, prebiehajúceho zvyčajne na niekoľkých rôznych miestach súčasne. Kamerovým systémom je možné sledovať nielen priestor ale aj technologické procesy.

Kamerový systém môže plniť niekoľko základných funkcií:

  • zabezpečovaciu, ako doplnkový systém k EZS
  • dohliadaciu, umožňuje snímanú situáciu zaznamenať na digitálne záznamové zariadenie. Záznam je možné vykonávať na pokyn obsluhy alebo automaticky pomocou videosenzorov
  • špeciálnu, napr. pri sledovaní dôležitých osôb.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+