Systémy kontroly vstupu SKV

Jednou zo súčastí integrovaného bezpečnostného systému je systém kontroly vstupu, ktorý slúži na kontrolu a evidenciu vstupu a ochranu priestorov proti neželaným pohybom cudzích osôb v chránených častiach objektov. Dopĺňa iné elektronické zabezpečovacie systémy a je jednou z hlavných súčastí efektívneho riadenia bezpečnosti budov.

Systém kontroly vstupu je efektívnym riešením nahrádzajucim kľúčový systém pričom užívateľovi prináša pridanú hodnotu vo forme možnosti definovania rozsahu právomocí, miestností, poschodí, typov kariet a časových obmedzení, prípadne plnej automatizácie definovania prístupov na základe pracovných pozícií osôb a ich definovaných právomocí s okamžitým uplatnením zmien.

Umožňuje spoľahlivý prehľad, evidenciu a riadenie pohybu osôb - zamestnancov a návštevníkov vo firme alebo organizáciii. Na identifikáciu vstupu za využíva karta alebo bezkontaktný prívesok, prípadne identifikácia pin kódom, biometrickým údajom alebo ich vzájomná kombinácia. Systém kontroly vstupu má pre klientov hľadajúcich riešenie zabezpečenia budovy alebo objektu nasledovné prínosy:

  • efektívne eliminovanie pohybu neželaných osôb v objekte
  • prevencia trestnej činnosti a jej efektívne odhalovanie
  • okamžitá dostupnosť presných údajov o pohybe osôb a ich lokalizáci
  • spolupráca a výmena údajov s inými integrovanými systémami v objekte: PSN, EPS, CCTV, dochádzkovým systémom atď.
  • pohodlné riadenie prístupov do vybraných priestorov - zamestnanci, návštevníci
  • bezpečnosť údajov - informácie nie sú uchovávané na kartách

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+