Dochádzkové systémy DS

Dochádzkový systém je elektronický systém slúžiaci na evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov a predstavuje dôležitú súčasť personalistiky a celkovej ekonomiky podniku alebo organizácie. 

Dochádzkový systém zvyčajne čerpá údaje z prístupových systémov, ktoré sú následne po spracovaní pripravené na ďalšie využitie napríklad mzdovou učtárňou. Každá osoba, ktorá je vedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu, pin kód, biometrickú identifikáciu, prípadne ich kombináciu), ktorým na príslušnom termináli označuje príchody a odchody z pracoviska prípadne svoju neprítomnosť (služobné cesty, návšteva lekára a podobne).

Zozbierané údaje slúžia po uzatvorení a schválení príslušnou oprávnenou osobou ako podklady pre spracovanie miezd a môžu byť priamo prepojené so mzdovými alebo personálnymi systémami. Korekciu údajov môže pritom vykonať iba osoba oprávnená k manipulácii s týmito údajmi - napríklad vedúci alebo nadriadený. Dochádzkový systém môže byť prepojený aj s ďalšími subsystémami resp. modulmi - napríklad s evidenciou návštev, sledovaním prístupov, pohybov vozidiel a podobne. Dochádzkový systém by mal disponovať vlastnosťami, ktoré zahŕňajú:

  • rozsiahle možnosti nastavenia oprávnení
  • delegovanie právomocí spracovania dochádzky
  • systém plánovania a schvalovania dochádzkových prerušení (dovolenky, služobné cesty, návšteva lekára a pod.)
  • spracovanie a schvalovanie príplatkov a nadčasov
  • výpočty nárokov na stravu

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+