Systém Pacient – Sestra P-S

Komunikačný systém P-S zabezpečuje nepretržitú monitorovaciu prevádzku, akusticko-optickú signalizáciu potrebnú k privolaniu personálu k zabezpečeniu odborného ošetrenia, prenos obojsmerného (duplexného) hovorového spojenia, hlasité obojsmerné, alebo jednosmerné (obežníkové) odovzdávanie informácií z riadiacej ústredne do všetkých izieb v rámci systému na oddelení, prepojovanie telefonického hovoru k lôžku pacienta, hovorové spojenie so vstupmi na oddelenie a ovládanie elektrického zámku vstupných dverí, ako i prenos dvoch zábavných programov..

Modulárne riešenie a mikroprocesorové ovládanie zvyšuje funkčnosť, spoľahlivosť a životnosť koncepcie systému s malou náročnosťou na káblové rozvody. Najnovšia technológia systému umožňuje univerzálnosť. Programové (softwarové) riešenie dovoľuje prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka v ľubovoľnom komforte a počte účastníkov. Pri zmenách alebo rekonštrukciách je možnosť jednoducho preprogramovať a jednoduchou zámennou koncových zariadení prestavať komunikačný systém. Stavebnicové riešenie umožňuje výmenu poškodeného dielu i nekvalifikovanou osobou a servis poškodeného dielu zabezpečí výrobca vo výrobnom závode. Hlavné výhody systému sú nasledujúce:

 1. Operačný systém WINDOWS CE ,USB vstupy
 2. ETHERNET rozhranie pre pripojenie počítačovej siete
 3. VoIP rozhranie pre externé pripojenie
 4. zobrazení o klientoch a pohybe personálu na veľkom farebnom grafickom displeji s dotykovým panelom
 5. batériové zálohovanie dôležitých funkcií pri výpadku sieťového napájania
 6. niekoľko nezávislých hovorových liniek
 7. komfortnú, automatizovanú telefónnu prevádzku s prepojením JTS až ku lôžku pacienta
 8. prenos dát
 9. zálohovanie a možný výpis všetkých údajov o:
  • realizovaných hovorových spojeniach
  • signáloch prenášaných za účelom privolania personálu
  • registrovanom pobyte personálu
 10. zaistenie plnohodnotnej prevádzky vrátane hovorových spojení pri združenej prevádzke
 11. optická signalizácia s možnosťou LED panelov
 12. nezávislá akustická signalizácia

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+