Objednávací a vyvolávací systém OVS

Objednávací a vyvolávací systém slúži k objednávaniu a následnému vyvolaniu jednotlivých klientov do určených priestorov. Systém umožňuje objednanie a rezerváciu termínu budúcej návštevy klienta.

Princíp obsluhy a funkcie základných komponentov

Klient po príchode obdrží lístok s poradovým číslom (odoberá si ho na tlačiarni, prípadne je mu pridelený obsluhou) a je zaradený do príslušnej „virtuálnej rady čakajúcich“. Obsluhujúci pracovníci na prepážkach priebežne volajú klientov k obsluhe pomocou SW aplikácie či HW terminálu. Číslo volaného klienta zobrazí hlavný displej v priestore určenom pre čakanie klientov a zároveň príslušný prepážkový displej u konkrétneho obslužného miesta. Pričom priraďovanie klientov k prepážkám prebieha automaticky podľa konfigurácie systému. Na vyvolanie sú klienti upozornení doprovodným zvukovým či hlasovým signálom. Klient pristupuje k prepážke a je obsluhovaný

Služba WebC@all zaisťuje prepojenie vyvolávacieho systému s internetom. Prináša možnosť objednať sa k návšteve cez webové rozhranie či formou SMS správy. Objednaním na konkrétny termín sa klient vyhýba ďalšiemu čakaniu. Webové rozhranie taktiež umožňuje náhľad na aktuálny počet čakajúcich klientov. Termín návštevy môže byť klientovi potvrdený formou SMS alebo emailovou správou. Keď sa dostaví klient v tomto termíne, je mu po zadaní rezervačného čísla pridelené prioritné poradie medzi Obsluha má informácie o objednanom klientovi k dispozícií s predstihom, môže si pripraviť potrebné materiály, čím sa ďalej zrýchľuje obsluha. Riadiaci pracovník môže webové rozhranie využiť k vzdialenému sledovaniu prevádzky.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+