Realizácia, servis, odborné skúšky a kontroly

V rámci týchto služieb ponúkame komplexné ponuku realizácie a údržby horeuvedených bezpečnostných a slaboprúdových systémov:

Vykonávame:

Pre zmluvných partnerov:

Pre nezmluvných partnerov:

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+