Hlasová signalizácia požiaru HSP

Úlohou EPS-HSP okrem komerčného ozvučenia priestorov je hlavne včasné zabezpečenie evakuačného hlásenia v prípade ohrozenia objektu požiarom resp. inými okolnosťami. Pre ozvučenie priestorov a následné riadenie evakuácie sa navrhuje systém EPS-HSP, ktorý musí spĺňať všetky základné EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation) požiadavky normy STN EN 54 časť 4, časť 16, časť 24 a STN EN 60849 - neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústredňou a diaľkové ovládanie

Podľa § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. novelizovanej vyhláškou MV SR. č. 225/2012 Z. z. HSP musia byť vybavené:

  • Stavby, v ktorých sú zhromažďovacie priestory,
  • Stavby určené na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktoré majú konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý,
  • Stavby určené na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktoré majú konštrukčný celok nehorľavý,
  • Stavby zdravotníckych zariadení s lôžkovou časťou,
  • Stavby, v ktorých je vnútorný zhromažďovací priestor,
  • Podzemná časť stavby, ak sa v podzemný ch podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb,
  • Stavby, v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
  • Stavby, v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+