Projekcia a technická podpora

Projekčná činnosť je jednou z ďalších neoddeliteľných súčastí komplexnej dodávky bezpečnostných a informačných technológií. Spoločnosť Alarm Slovakia s.r.o. poskytuje projekčnú činnosť v nasledovných oblastiach:

f

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+