Súčasnosť a filozofia

Spoločnosť Alarm Slovakia s r.o. bola založená v roku 2001 ako montážna organizácia so zameraním na montáž bezpečnostnej techniky. V priebehu krátkeho času bolo pôvodné poslanie montážnej organizácie rozšírené na komplexné poskytovanie služieb v tejto oblasti. Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami a dodávateľmi technológií sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia. V súčasnosti poskytujeme zákazníkom ucelené riešenia pre veľké i malé technologické súbory. Vo vzťahu k zákazníkovi sa spoločnosť riadi nasledovnými zásadami:
Vysoká technická úroveň
Kvalita
Spoľahlivosť
Ekonomické riešenie

Náš vzťah k zákazníkovi nekončí odovzdaním diela.

Pohľad do budúcnosti

Súčasná doba je charakteristická prudkými zmenami vo všetkých oblastiach pôsobenia človeka v spoločnosti. Rýchlosť spracovania informácie sa stáva rozlišovacou črtou v rámci reakčných schopností spoločností, stále viac sa prejavuje globalizácia. Nespochybniteľnú úlohu pri zabezpečení toku dát a informácií zohrávajú nové informačné technológie opierajúce sa o Internet, bezdrôtové siete a mobilitu. Tieto technológie umožňujú využívať vo vyššej miere výhody poskytované informačnými systémami na ľubovoľnom mieste sveta spotrebou minimálneho času a výpočtového výkonu.

Spoločnosť Alarm Slovakia s.r.o. v daných oblastiach smeruje k poskytovaniu globálnych riešení v oblasti komunikačných systémov. Navrhované riešenia v sebe integrujú podporu plne inteligentných budov a komplexných informačných i hlasových systémov, v prostredí lokálnych i rozľahlých sietí.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+